Framework

What?

“Theatre within the Context… and Not Just Theatre“ is  international symposium which will be organized in Belgrade (Serbia), as a part of 16th Bitef Polyphony. The intention is to examine the reasons for the further development of the performing arts in different contexts, and the contextualization of the arts as well.

The symposium has several dialogue sections, each is dedicated to a particular topic, including: drama in education, community theater, the principles of participation in the work with vulnerable groups, political performative practices, etc. Invited experts in scientific or activist-artistic fields will participate in every one of the six thematic sections. Their dialogue will be complemented by the participation of other guests in the audience. The interludes between sections include workshops and presentation of works raising new questions about the disciplinary boundaries of contemporary artistic practices.

When and where?

Symposium will be held from September the 23rd until September the 25th 2015 in Belgrade (Serbia) in ZAPROKUL (Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4).  Two dialogue sections will be organized every day: first one from 10-12.00 a.m. and second one from 2-4.p.m.  Interludes will be organized from 12 a.m. to 2 p.m.

How?

Each section begins with the short 15 minutes presentations of invited experts from whom at least one is close to performing or activist practices, and at least one is a scientifically oriented (they could be active in both areas or in border areas). After the presentations, the invited experts open a dialogue which may include other guests from audience. Among others, one special quest is in the audience, person who is well informed in the proposed theme. We can call him Spoilsport in the spirit of Backhtinian influence. Task of Spoilsport  is to listen dialogue carefully, and to propose questions that have remained unspoken, although they could be very important for the chosen subject. Spoilsport  is introduced, with appreciation for the participation, at the very end of the section, which lasts about two hours without a break.

All dialogues are recorded, and transcripts will be used as supplemental material of thematic publication that will be published subsequently.

Official languages of the symposium are Serbian (former Serbo-Croatian language area) and English.

There will be no registration fees. Participants are kindly requested to make their own accommodation and travel arrangements.

Who? 
Symposium “Theatre within the Context”  is organized by Hop.La! in cooperation with CEDEUM, Faculty of Dramatic Arts, and UNESCO Chair in cultural policy and management University of Arts in Belgrade, with the support of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia. The program committee has ten members – the experts from the six countries.

***

OKVIR

Šta?

“Pozorište u kontekstu” je međunarodni simpozijum koji se organizuje u okviru 16. Bitef Polifonije, sa namerom da se ispitaju razlozi za dalji razvoj izvođačkih umetnosti u različitim kontekstima, kao i za kontekstualizaciju same umetnosti.

Simpozijum ima više sekcija, od kojih je svaka posvećena određenoj temi, među kojima su: drama u obrazovanju, pozorište zajednice, principi participacije u radu sa ranjivim grupama, političnost performativnog i dr.

Kad i gde?

Simpozijum će biti održan 23, 24. i 25. septembra 2015. u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u  Beogradu (Rige od Fere 4). Svakog dana se organizuju po dve dijaloške sekcije, prva od 10-12.00  i druga od 14-16.00. U terminu međuigri od 12-14.00  organizuju se prikazi i prezentacije relevantnih inicijativa koje su tematski povezane sa programom simpozijuma.

Kako?

Svaka dijaloška sekcija počinje predstavljanjem a zatim slede saopštenja pozvanih eksperata od kojih je bar jedan blizak izvođačkim i/ili aktivističkim praksama, i bar jedan je naučno orijentisan (mogu biti aktivni i u oba domena ili i u graničnim oblastima). Nakon saopštenja pozvani eksperti ulaze u dijalog u koji može biti uključena publika ukoliko to želi.  Između ostalih, u publici je i jedna specijalna zvanica, dobro upućena u tematski okvir dijaloga. Zvaćemo ga Spoilsport u duhu bahtinijanskih uticaja. Njegov/njen zadatak je da pažljivo sluša saopštenja i dijalog, i pokreće pitanja koja su ostala neizrečena, a mogu biti vrlo važna za samu temu, ma kako njihova problematizacija bila delikatna. On/a nije posebno predstavljen/a na početku, mada je publici nagoveštena ova funkcija. Spoilsport se imenuje, uz zahvalnost za učešće, na samom kraju razgovora koji traje oko dva sata bez pauze.

Svi razgovori se snimaju, a transkripti koriste za izbor dopunskog materijala radovima u tematskom zborniku koji će biti naknadno objavljen.

Zvanični jezici su srpsko-hrvatski i engleski. Učešće je besplatno.

Ko?

Simpozijum organizuje grupa Hop.La! u saradnji sa CEDEUM-om, UNESKO katedrom za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, i sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu. Programski odbor okuplja deset eksperata iz šest zemalja.

Zašto?

“Pozorište u kontekstu” pruža podršku razvoju mreže kontakata u oblasti kulture i nauka o umetnosti, doprinosi integrisanom pristupu izvođačkim umetnostima kroz nauku i srodne discipline, a posebno doprinosi razvoju emancipatorskih pozorišnih praksi, teoriji izvođaštva i studijama kulture. Pritom skreće pažnju javnosti na pitanja iz oblasti kulture i umetnosti i doprinosi edukaciji građana o značaju savremenih izvođačkih praksi za zajednicu. Izradom tematskog zbornika nakon simpozijuma biće obogaćena naučna literatura o kritičkim i emancipatorskim izvođačkim praksama.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s